Bardzo ważna witamina

Komórki kostne zwane osteoklastami rozkładają starą uszkodzoną tkankę kostną. Drugi rodzaj komórek osteoblasty produkują i kształtują nową tkankę kostną.

Dla utrzymania dobrego stanu kości istotna jest równowaga pomiędzy  rozpadem tkanki kostnej a jej odbudową. Równowaga ta może ulec naruszeniu w wyniku zmian hormonalnych u kobiet / menopauza/,  niedoboru wapnia, witaminy D3 oraz witaminy K2.

Kości stają się kruche i  łamliwe. Taki stan nazywamy osteoporozą.

W procesie mineralizacji kości ważną rolę odgrywa witamina K2 gdyż aktywizuje wydzielane przez osteoblasty białko zwane osteokalcyną.

Osteokalcyna odpowiada za wiązanie wapnia  i odkładania go w tkance kostnej.

Uważana jest za wskaźnik tworzenia kości, choć ściślej jest markerem nasilenia przebudowy kości. Stanowi czynnik prognostyczny szeregu postępujących chorób kości.

Najnowsze wyniki badań pokazują, że niedobór witaminy K2 powoduje odkładanie się wapnia zamiast w kościach,  w ścianach naczyń krwionośnych powodując ich zwapnienie. To bardzo ważne odkrycie potwierdzone już w tej chwili wieloma badaniami. Ze względu na swój charakter zostało nazwane „ paradoksem wapniowym”. Udowodniono że witamina K2 bierze udział w procesie mineralizacji kości i jest ważna dla utrzymania ich odpowiedniego stanu.

W 2007 roku doktor Karsenty stwierdził, że osteokalcyna może również regulować stężenie glukozy. Osteokalcyna uruchamia wytwarzanie insuliny w trzustce oraz zwiększa zdolność komórek do pobrania glukozy. Oba te procesy ulegają upośledzeniu w cukrzycy typu 2.

Ukryte terapie – aneks nr 3

Motto: Uchwyć związki przyczynowe jakie są, a nie jakie być powinny

 

Jerzy Zięba ” Ukryte terapie” str 129 cytuję:

 

„To właśnie metabolit 1,25(OH) jest formą aktywną. Co zatem powinniśmy badać jako”poziom witaminy D” we krwi? Badać należy TYLKO i wyłącznie metabolit: 25(OH). Dlaczego? Ponieważ organizm produkuje prawie zawsze stałą ilość 1,25 (OH), a stan nasycenia krwi witaminą D określa metabolit 25(OH).”

To stwierdzenie jest nie do końca prawdziwe, nie uwzględnia bowiem pewnej grupy pacjentów:

http://www.diag.pl/Badanie-Witamina-D3-metabolit-1-25-OH-2.85+M5ae6ab440b1.0.html

A tu mamy kolejną nieścisłość:

„Innym źródłem witaminy D są suplementy. Ale….tutaj mamy pewien problem. podczas gdy np. w USA witaminę D można kupić bez najmniejszych problemów i to w dużych ilościach, w Polsce mamy duże problemy z powodów jak opisane powyżej”.

Wystarczy wejść do pierwszej lepszej apteki:

Suplementy z witaminą D3

 

 

 

Ukryte terapie -aneks nr 2

Motto;

Na nic zdaje się krowa, która daje dużo mleka, ale kopnięciem wywraca wiadro.

Jerzy Zięba „Ukryte terapie” str 35 cytuję:

” Inny przykład, jeśli ktoś ma stwierdzoną ołowicę, czy zatrucie innym metalem ciężkim, to natychmiast poda mu się w szpitalu dożylnie EDTA  /to taka substancja usuwająca z organizmu metale ciężkie/. Medycyna wie od niepamiętnych czasów, że nowotwór może być wywołany obecnymi w organizmie metalami ciężkimi. Wydawać by się więc mogło, że jeśli tak jest, to przyjmując pacjenta z nowotworem należałoby mu podawać EDTA, czyli usuwać możliwą PRZYCZYNĘ….ale niestety tak się nie dzieje. Są oczywiście kliniki  /byłem, widziałem/ gdzie KAŻDEMU bez wyjątku pacjentowi onkologicznemu podaje się EDTA przez cały jego okres pobytu, natychmiast, od dnia numer jeden, ale….to nie jest w Polsce, ani w wielu innych krajach też.”

Koniec cytatu. A teraz pora na poszerzenie wiedzy o EDTA . Popatrzmy na temat z dwóch punktów widzenia:

Pro

Kontra

 

 

 

„Ukryte terapie”- aneks nr 1

Motto:

Wszystko, co się dzieje powinno zostać zrozumiane.

Jerzy Zięba „Ukryte terapie” str 27, cytuję:

„Kiedy okazało się, że pod wpływem wyizolowanej przez Dr Krebsa z pestek moreli amigdaliny, komórki nowotworowe padają jak przysłowiowe muchy, rozpętało się istne piekło! Dr Krebs nie był lekarzem. Poprosił więc swojego przyjaciela, aby spróbował zacząć stosować amigdalinę / ściśle biorąc laetrile, czyli Wit B17/  u pacjentów z nowotworami. Tym przyjacielem był dr Binzel, który zastosował się do przysięgi Hipokratesa. Podając amigdalinę dożylnie uratował życie wielu pacjentom.”

Koniec cytatu. A teraz poszerzmy wiedzę na temat amigdaliny i spójrzmy na nią z dwóch różnych perspektyw:

Pro

Kontra

Wstrząs anafilaktyczny

Jest to stan zagrażający życiu i wymagający szybkiej interwencji medycznej.

U dzieci dochodzi najczęściej do wstrząsu anafilaktycznego po spożyciu pokarmów. U dorosłych  poza pokarmami, najczęstszą przyczyną wstrząsu są leki i jady owadów błonkoskrzydłych. Na anafilaksję wywołaną alergenami pokarmowymi częściej narażone są osoby spożywające posiłki poza domem.
Leki po których może wystąpić anafilaksja to niesteroidowe leki przeciw zapalne, antybiotyki i środki znieczulenia miejscowego.

Ważną rolę w zapobieganiu anafilaksji odgrywa uświadomienie sobie i zanotowanie nazw leków i pokarmów po których w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe.

Objawy anafilaksji pojawiają się dość szybko, od kilku do kilkudziesięciu minut po ekspozycji na alergen. Jad owadów wywołuje uczulenie już po 5 minutach od ukąszenia, alergeny pokarmowe po około 20-30 minutach, natomiast anafilaksja polekowa może wystąpić nawet po 4-5 godzinach od zażycia leku. Czasami zdarza się, że objawy pojawiają się już po 10 minutach.

Przed wystąpieniem wstrząsu mogą pojawić się tak zwane objawy zwiastujące. Należą do nich: dziwny smak w ustach i świąd dłoni.
Wstrząs anafilaktyczny natomiast objawia się dusznością, spadkiem ciśnienia prowadzącego często do omdlenia, wysypką skórną i biegunką.

Genetyka kliniczna

Genetyka kliniczna jest specjalizacją lekarska o charakterze interdyscyplinarnym. Zajmuje się chorobami dziedzicznymi oraz genetycznymi predyspozycjami do chorób nabytych o zasięgu społecznym. Genetycy kliniczni przeprowadzają diagnostyką wrodzonych wad rozwojowych i chorób genetycznych. Głównym narzędziem służącym temu celowi jest poradnictwo genetyczne. Stanowi platformę wymiany informacji między lekarzem a pacjentem i jego rodziną. Choroby genetyczne i wady rozwojowe wymagają w wielu przypadkach objęcia pacjentów opieką wielospecjalistyczną, a genetyk kliniczny jest najczęściej koordynatorem takiej opieki.

Sama diagnostyka z kolei wymaga ścisłej współpracy ze specjalistami w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej. Dzięki obecnemu poziomowi wiedzy wykonuje się sekwencjonowanie całego genomu pacjenta, które umożliwia identyfikację mutacji punktowych ułatwiając w ten sposób wykrywanie zwiększonej podatności na wystąpienie chorób genetycznych. Dlatego jest to  metoda badawcza numer jeden w genetyce klinicznej.

Europejska Konwencja Bioetyczna, zwana także Konwencją z Oviedo zawiera zaproponowane przez Radę Europy najważniejsze normy postępowania dotyczące spraw z pogranicza medycyny, etyki i prawa.  Polska podpisała, ale dotychczas nie ratyfikowała Konwencji.

Mamy więc próżnię prawną, którą wykorzystują komercyjne laboratoria. Testy genetyczne są właściwie poza kontrolą. Pozostaje nierozwiązana kwestia ochrony danych genetycznych pacjenta, zasad bankowania i wykorzystania zdeponowanych próbek materiału biologicznego.

Tłuszcze życia

Kwasy tłuszczowe składają się z łańcucha wodorowęglowego posiadającego na jednym końcu hydrofobową grupę metylową, a na drugim hydrofilową grupę karboksylową. Metylowy koniec określa się mianem omega, a karboksylowy delta. Kwas tłuszczowy może być nasycony, bez podwójnych wiązań, jednonienasycony z 1 podwójnym wiązaniem i wielonienasycony, zawierający więcej podwójnych wiązań.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe można podzielić na omega-3 i omega-6.
Dostępne dane wynikające z wieloośrodkowych badań na dużych grupach ludzi świadczą o tym, że ilość i jakość tłuszczów przyjmowanych z pokarmami determinuje ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Szczególne znaczenie w profilaktyce zawałów serca mają WNKT z grupy omega-3 pochodzenia morskiego. Są to kwas eikozapentaenowy /EPA/ i dokozaheksaenowy /DHA/. Oba te kwasy obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów, mają więc właściwości przeciwmiażdżycowe. Najlepszym źródłem Kwasu eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego jest olej rybi, czyli tran.

Tran dodatkowo jest jeszcze bogatym źródłem witaminy A i D3.